Organisatie-ontwikkeling en interim management
 

Bedrijfscultuur als cruciale factor tot betere bedrijfsresultaten…

Booz & Company publiceerde er in 2011 al over. Eén van de meest cruciale factoren die tot innovatie leiden is – heel verrassend – de bedrijfscultuur. Meer geld uitgeven aan research en ontwikkelingen leidt echt niet tot betere bedrijfsresultaten. Je moet er dus op de eerste plaats voor zorgen, dat je een goede strategie hebt en een cultuur die aansluit bij hetgeen je voor ogen hebt. Wat me nog weleens frappeert is dat organisaties een mooi bedachte – en uitgeschreven strategie hebben, maar dat het hierbij vervolgens blijft. Die worden dus zelden succesvol. Externe partijen zullen in eerste aanleg bewonderend reageren, maar zich na enige tijd afvragen waar die prachtige formuleringen nu toe geleid hebben.

Waar het werkelijk om gaat

Neen; waar het werkelijk om gaat, zijn de gemeenschappelijke waarden, gedragspatronen, het voelen, denken en geloven binnen een organisatie. Dat zijn de elementen die het verschil maken. Dat vraagt het nodige van de top en de leidinggevenden van een organisatie. Culturele veranderingen ontstaan immers nooit vanzelf maar worden gecreëerd met het geven van het goede voorbeeld. In woord en daad. Dat vraagt om een kwetsbare opstelling van topmanagers omdat ze wellicht zelf ook in beweging moeten komen. (Wie is perfect?) Immers, cultuur gaat met name over kernwaarden, normen en veronderstellingen die leven binnen een organisatie.

Ommezwaai

Wil je een ommezwaai maken om te komen tot een bedrijfscultuur die beter past bij de strategische richting? Dan zal je vast moeten houden aan de inzichten die horen bij gekozen kernwaarden en normen. Dus niet alleen die papieren exercitie, maar ze ook verbinden met betere resultaten en het nakomen van gemaakte afspraken. Er zijn overigens genoeg voorbeelden bekend van mislukte pogingen bij het doorvoeren van cultuurveranderingen.

Waarom het mis kan gaan

Waarom ging het mis? Omdat het gedrag van medewerkers niet kon worden veranderd. Het daadwerkelijk aanpassen van gedrag is belangrijker, dan alleen het luisteren naar hetgeen mensen zeggen dat ze vinden dat er veranderd zou moeten worden. En daarom is het goede voorbeeld van het topmanagement hierbij zo wezenlijk. Verbeter de wereld en begin bij jezelf…