Organisatie-ontwikkeling en interim management
 

Voorbeeldgedrag van toppers bij cultuurveranderingen

Als het gaat om cultuurveranderingen zou het zo moeten zijn, dat een bestuurder, leidinggevenden en medewerkers langere tijd samen werken aan hun toekomst.  Aan zaken die passen bij de strategie en kwaliteit van de organisatie. Verbinding, samenwerking en korte lijnen zijn cruciale elementen die onderdeel zouden moeten zijn van dit transitieproces.

Cultuur

De Britse filosoof, Alain de Botton schrijft in een artikel in het blad Managementteam van oktober 2017, dat cultuur in elk bedrijf in feite een “School of Life” hoort te zijn. Een omgeving waar belangrijke vragen worden gesteld over de betekenis van de organisatie. Leiderschap is, zo zegt hij, is minder belangrijk. Zelf heb ik in een eerdere blog over cultuur geschreven, dat het vooral gaat over kernwaarden, normen en veronderstellingen die leven binnen een organisatie. Cultuurveranderingen gaan volgens mij nooit vanzelf en komen tot stand door het geven van het goede voorbeeld. Dit laatste is wat mij betreft puur leiderschap en hoeft in die zin niet af te komen van de top van een organisatie. Ik heb het meermalen meegemaakt, dat hardwerkende en oprechte collegae “van de werkvloer” het goede voorbeeld gaven met hun integere gedrag en het vermogen om te reflecteren op zichzelf en anderen. Ik vind ook, dat dit soort voorbeeldgedrag met name in de top van de organisatie terug te vinden moet zijn. Medewerkers zullen zich namelijk altijd spiegelen aan dat wat “de topper” laat zien. Indien deze leider normafwijkend gedrag laat zien is het hek van de dam en volgt de rest vanzelf. Wanneer de baas onder invloed van alcohol een etentje verlaat, zijn de overige personeelsleden er nauwelijks meer op aanspreekbaar om dit na te laten. Leiderschap en cultuurveranderingen horen bij elkaar. Maar voorbeeldgedrag van de top van een organisatie is bij cultuurveranderingen een absolute voorwaarde om dit veranderproces te doen slagen. Voor sommige bestuurders is hier wat mij betreft nog werk aan de winkel. In dat opzicht worstel ik eerlijk gezegd nog wat met de opvatting van Alain de Botton. Maar ja. De boodschap lijkt me helder…