Organisatie-ontwikkeling en interim management
 

De versnelling van ICT is een feit!

Willem Karssenberg schreef er in 2010 al over. De noodzaak van de versnelling van ICT in het onderwijs. In de inleiding van zijn artikel beschrijft hij, dat het gebruik van ICT in het onderwijs weliswaar toe neemt, maar in een te langzaam tempo. Om terug te keren in de top 5 van de kenniseconomieën moest er worden versneld. Uit een artikel van dit jaar van Surf, blijkt dat er tegenwoordig als het ware sprake is van vraagsturing. De studenten van dit moment hebben steeds meer individuele leerbehoeften die hoge eisen stellen aan de digitale omgeving in het onderwijs.

Het bedrijfsleven is het onderwijs als het daar om gaat, als het ware een stap voor. Daar wordt men geconfronteerd met groeiende problemen, omdat de IT-afdeling de vraagzijde van de organisatie al bijna niet meer kan bijhouden. Vegter en Van der Steijle in vertellen een artikel in MT, dat er een gat gaapt tussen de behoefte van het bedrijf en dat wat ICT kan faciliteren.

 

Leereffect

De vraag is wat ons dit leert? Wat mij betreft is het volkomen duidelijk dat ICT binnen de bedrijfsvoering van welke organisatie dan ook, een toenemende rol van betekenis inneemt. De klanten zijn aan zet en worden ten aanzien van ICT steeds veeleisender. De huidige jongerenpopulatie groeit op met ICT. Het is welhaast ondenkbaar dat ze het een dag, laat staan een week, zonder mobiele devices zouden moeten doen. Ontevredenheid alom wanneer wifi het niet goed doet! De trend van veeleisendheid aan de ICT-omgeving zal in elke bedrijfsomgeving alleen maar verder toenemen. Dat vraagt om een meer-jaren ICT-visie en een koersvaste aanpak voor elke organisatie. Vergeet daarin niet de infrastructuur mee te nemen. Die moet immers de groeiende behoefte aan bandbreedte bij kunnen benen! Deskundigen zeggen dat die jaarlijks verdubbelt, dus wees gewaarschuwd. De versnelling van ICT is een feit!