Organisatie-ontwikkeling en interim management
 

Missie en visie geen papieren tijger, mits…

Uit een artikel van ManagementSite blijkt, dat 93% van alle managers van mening is, dat een visie noodzakelijk is. 83% van alle organisaties hebben naar zeggen een visie en de meeste managers zeggen dat dit een nuttig managementinstrument is. 53% van de managers geeft aan, dat er een kloof bestaat tussen de visie die hun organisatie heeft en wat de organisatie in werkelijkheid is. Werk aan de winkel lijkt me, want dit schiet niet op…

Betekent dit nu werkelijk dat een missie en een visie voor de meeste organisaties een papieren tijger is? En die vooral gebruikt wordt om te gebruiken op de bedrijfswebsite? Ik mag hopen van niet, omdat er wel degelijk mogelijkheden zijn om missie en visie te verbinden aan een betere performance. Maar, dan moet je er wel mee aan de slag. Weg met die kloof zou ik zeggen…

Je kunt namelijk de missie en visie van een organisatie koppelen aan indicatoren voor sturing en innovatie, gevolgd door een passende organisatievorm en cultuur. Ik heb een Masterclass ontwikkeld, die helpt om de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en te verbeteren. Aan het eind van de Masterclass ga je naar huis met een overzichtelijke posterpresentatie. Daar kun je in de praktijk meteen mee aan de slag en is jaarlijks bij te stellen. Het jaarlijks bijstellen van dit proces voor de kracht van het model. Daarmee blijf je actueel en dus ook wendbaar in de markt…

Navolgend model vormt de bouwsteen voor dit denken:

Cyclisch model Thom Verleg OIM

Waarom deze toolbox en Masterclass…

De BV Nederland ontwikkelt zich momenteel in een hoog tempo en de veranderbehoefte van organisaties vertoont in dat opzicht een equivalente lijn. Een aantal willekeurige uitdagingen waar bedrijven vandaag de dag voor staan zijn bijvoorbeeld het handhaven of uitbouwen van de marktpositie, “meer doen met minder”, het vormgeven van aantrekkelijk werkgeverschap en het inspelen op technologische ontwikkelingen. Men heeft vaak zelf niet door, maar het verandertraject binnen de eigen organisatie is eigenlijk al ingezet. Zoiets gebeurt welhaast sluipend. Een manager uit de organisatie merkt dat een aantal processen waar hij verantwoordelijk voor iets niet optimaal lopen en geeft de opdracht hier iets aan te doen. Een medewerker gaat er mee aan de slag maar komt tot de conclusie, dat hij er eigenlijk geen tijd voor heeft en dat er ook in bredere zin nog veel meer moet gebeuren. Het product wat hij uiteindelijk oplevert is niet naar de zin van de manager of slechts een deel van de oplossing. In feite is dat een signaal dat de bedrijfsvoering niet meer optimaal aansluit bij de doelen van de organisatie.

Deze masterclass helpt verantwoordelijken voor bedrijfsvoering processen focus aan te brengen in de thema’s waar het daadwerkelijk om gaat. Samen met gelijkgezinden worden aan de hand van een scherpe missie en visie speerpunten benoemd met indicatoren voor sturing en innovatie. Ook formuleer je op een interactieve manier welke organisatie hiervoor nodig is en welke cultuurkenmerken hierbij horen.

Binnenkort mag ik een mini-versie van deze Masterclass verzorgen aan Young Professionals en consultants van IFMEC, een organisatie voor enabling & Facility Management. Ik zou deze training graag ook aan jou of je organisatie willen aanbieden. Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met me op. Het lijkt me leuk om je te ontmoeten…