Organisatie-ontwikkeling en interim management
 
Geslaagde Masterclass bedrijfsvoering bij Ifmec

Geslaagde Masterclass bedrijfsvoering bij Ifmec

Op vrijdag 4 mei mocht ik in Doorn een masterclass “Focus(in)g bedrijfsvoering” verzorgen voor Young Professionals en consultants van Ifmec. Een belangrijke groep jonge mensen, die thuis zijn in de facilitaire wereld die volop in ontwikkeling is. Ifmec zelf, is een organisatie, die een actieve rol wil spelen in de ontwikkeling van Facility Managent in de wereld en welbekend is in het facilitaire speelveld.

We hebben het huidige Mission Statement van Ifmec die middag aan de kaak gesteld via een interactieve werkvorm en met in achtneming van bijgaand model.

Het creëren van de beste organisatie…

Het betrof een verkorte sessie van één dagdeel. (Normaalgesproken heb je hier minstens een hele dag voor nodig, maar het ging erom met elkaar de wijze van bedrijfskundig denken te doorleven) De missie van Ifmec werd nog eens goed onder het vergrootglas gelegd en er werden ingrediënten verzameld om een concrete visie te formuleren. Dat leverde veel gespreksstof op en gaandeweg de training werd duidelijk, hoe belangrijk een goed geformuleerde missie voor een organisatie wel niet is. Die heb je namelijk nodig om speerpunten voor sturing en innovatie te kunnen ontwikkelen. Na de nodige discussie werd de groep het hierover in grote lijnen eens en wist het te koppelen aan een passend organisatiemodel met bijbehorende cultuurkenmerken. De resultaten zijn verzameld en worden nog verwerkt in een overzichtelijke posterpresentatie, zodat hier later op kan worden teruggegrepen.

De evaluatie leverde op, dat het een erg zinvolle bijeenkomst was geweest. De deelnemers hadden nog wel behoefte aan een vervolgsessie. Gevoelsmatig was de groep nog niet klaar en wilde men nog een aantal puntjes op de i zetten. Mooi compliment voor een mooie middag! Ik heb deze sessie met veel plezier geleid.

Ook geïnteresseerd in deze masterclass? Neem gerust contact met me op. Ik licht graag toe wat ik voor u in deze kan betekenen. Zie in die context ook mijn andere blogartikel “Missie en visie geen papieren tijger., mits…