Organisatie-ontwikkeling en interim management
 
Blijf waakzaam! Laten we van toppers leren…

Blijf waakzaam! Laten we van toppers leren…

De wereld om ons heen is sterk in verandering en dat merk je ook aan snelgroeiende bedrijven. Deze “scale-ups” worden jaarlijks in beeld gebracht in een top 250van de Rotterdam School of Management (RSM) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE). Voor 2018 was hij gebaseerd op basis van FTE groei en netto job creation gemeten over 2014-2017. In 2018 won Takeaway.com deze prijs. Wat maakt deze bedrijven nu zo bijzonder waardoor ze deze groei doormaken? Wat volgens de samenstellers van deze top 250 opvalt, is dat 1 op de 5 van deze bedrijven minder dan 5 jaar geleden is opgericht. Ze zijn als startup in korte tijd doorontwikkeld naar deze positie. Ook is gebleken dat talent een belangrijk onderdeel is om tot deze groei te komen.

 

Aantrekkelijk doel

Hoe dan ook, al deze bedrijven hebben een aantrekkelijk doel geformuleerd. Ze weten waarop ze zich willen focussen (klanten blij maken) en hebben een passende organisatie ingericht. Met talentvolle medewerkers die zich hebben gecommitteerd en ervoor gaan. Dat vraagt om een specifieke cultuur die past bij het aantrekkelijk doel van dat bedrijf. Maar het zijn wel de mensen die het moeten doen. Je kunt nog zo’n goed doordachte strategie hebben bedacht, de vertaling moet altijd door de medewerkers gebeuren.

Los daarvan kan er in de markt of om je heen van alles gebeuren wat de bedrijfsvoering raakt. Dat betekent, dat elke onderneming, stichting of organisatie steeds vinger aan de pols moet blijven houden. Wat kunnen bijvoorbeeld de effecten zijn van een handelsoorlog die sneller escaleert dan gedacht? Een actueel thema met verschillende denkbare gevolgen.

 

Het creëren van de beste organisatie

Cyclisch model

Zelf hanteer ik graag een cyclisch model. Met de organisaties waaraan ik verbonden ben, kijk ik regelmatig naar de omgeving en probeer de bedrijfsvoering bij te stellen. Om wendbaar te blijven en om de beste organisatie te creëren. En om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Ongetwijfeld doen de scale-ups dat ook. Continue vinger aan de pols houden om het verrassingselement van buitenaf zo gering mogelijk te houden en om kansen te kunnen grijpen in de markt. Laten we van de toppers leren en blijf waakzaam…