Organisatie-ontwikkeling en interim management
 
Ai, ICT wordt steeds duurder. En wat nu?

Ai, ICT wordt steeds duurder. En wat nu?

ICT neemt een vlucht

Ik ken vrijwel geen enkele organisatie waar men zich niet bewust is, dat ICT een vlucht begint te nemen. Gebruikers worden steeds veeleisender en bovendien lopen werk en privé bij de inzet van ICT-middelen steeds meer door elkaar. Het is niet ongewoon, dat we elkaar in de avonduren bellen, appen of mailen. Los van het feit of dat dit wenselijk is, wordt “de BV Nederland”, in dat opzicht steeds meer een 24-uursbedrijf.

Deze way of life stelt in verschillende opzichten hogere eisen aan de ICT-omgeving. De security moet beter en de beschikbaarheid moet omhoog. Systemen die 24 uur per dag in de lucht zijn. Onderhoud moet vooral plaatsvinden op momenten dat we er geen last van hebben en we stellen hoge eisen aan de performance. Snelle en gebruikersvriendelijke software die ons steeds beter van dienst is.

 

De kosten van ICT lopen op

Dit alles heeft natuurlijk een prijskaartje met, wanneer je er in een meerjarenperspectief naar kijkt, een oplopend karakter. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk omdat onze honger naar het verbranden van data, jaarlijks nagenoeg sterk toeneemt. Dit alles stelt steeds hogere eisen aan de ICT-infrastructuur. Omwille van veiligheid en snelheid, stapt men steeds vaker over naar glasvezelverbindingen. Dergelijke transities zijn noodzakelijk, maar ook kostbaar.

Dat betekent, dat elke organisatie die ICT belangrijk vindt, rekening moet houden met oplopende kosten en moet zoeken naar oplossingen. Nu al schakelen dus in de bedrijfsvoering, om ICT de komende tijd betaalbaar te houden. Over het algemeen wordt “de zak met geld” immers niet groter.

 

Maar hoe dan?

Het is mijn ervaring, dat in veel organisaties nog het nodige te optimaliseren valt. Heel vaak kan de bedrijfsvoering slimmer georganiseerd worden. Dat wil niet zeggen, dat er meteen gesneden moet worden in de formatie. Worden medewerkers wel voldoende efficiënt ingezeten en doen ze de juiste dingen goed? Hoe staat het met de kwaliteit van de inkooporganisatie en het managen van de top 25 van de leveranciers? Is het instrument contractmanagement in dat opzicht goed ingeregeld? Wordt er projectmatig gewerkt en worden de projecten op de juiste manier gemonitord? Tal van vragen die bij verdieping dwingen tot het maken van keuzes.

Het helpt in dat opzicht, om de gekozen missie en visie van de organisatie nog eens goed aan te scherpen. (Doen we de goede dingen goed wanneer we naar onze omgeving kijken?) Benoem vervolgens speerpunten voor sturing en innovatie en kijk welke cultuurelementen hierbij horen. Aan de hand van deze bouwstenen (en het kiezen van koers) wordt het mogelijk om veranderingen door te voeren die passen bij de doelstellingen waar de organisatie voor staat. In dit geval het optimaliseren van de ICT-organisatie.

Hulp nodig? Ik wijs je graag de weg…