Organisatie-ontwikkeling en interim management
 

Blijf alert en investeer tijdig in ICT

De ICT-wereld met haar bits en bytes ontwikkelt zich in een enorm tempo. De behoefte aan voldoende bandbreedte en goede systemen bijvoorbeeld, neemt jaarlijks flink toe. Wanneer je de afgelopen tijd even niet hebt opgelet, blijkt het netwerk in verschillende opzichten eigenlijk al niet meer te voldoen. Herkenbaar? Achteraf bleken er in voorkomende gevallen al wel signalen te zijn afgegeven, maar die werden om wat voor reden dan ook, niet goed geïnterpreteerd.

 

ICT is een commodity

De neiging van toppers uit de organisatie is namelijk om te denken vanuit het primaire proces. De beschikbare budgetten moeten “naar de handen aan het bed” of “naar docenten voor de klas”. Primair gedacht volledig terecht, maar helaas is ICT tegenwoordig een commodity waar de basis volledig van afhankelijk is. Sterker nog; zonder goede ICT-voorzieningen kan het fundament van een organisatie niet meer naar behoren functioneren. De vraag van de interne klant neemt bovendien alleen maar toe. Er komen steeds meer apparaten en applicaties bij, die een beroep doen op het functioneren van de infrastructuur. Dus een paar jaar niet voldoende investeren in ICT leidt uiteindelijk tot problemen op de werkvloer. En daarmee tot een toename van improductiviteit en indirecte kosten.

 

Inhaalslag kostbaar

Een inhaalslag achteraf blijkt dan onvermijdelijk en meestal ook kostbaar te zijn. In dat geval is het verstandig om ICT zoveel mogelijk toekomstbestendig te maken. Anticipeer op Cloudontwikkelingen en maak de infrastructuur meteen voldoende robuust. Overweeg om, vanwege de steeds maar toenemende complexiteit en snelheid, het beheer van de infrastructuur en het platform uit handen geven aan externe partners. De vraag is immers of eigen ICT-medewerkers alle ontwikkelingen bij kunnen houden. Om dat wel te kunnen zou er voortdurend flink moeten worden geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling van deze doelgroep. En dat gebeurt niet altijd.

 

Stap naar buiten

Voor eigen medewerkers van ICT betekent  een dergelijke “stap naar buiten” een nieuwe manier van werken. Dat vraagt hen om te ontwikkelen naar de rol van regisseur. Vragen uit de organisatie moeten door ICT worden vertaald naar het verstrekken van opdrachten en de begeleiding ervan aan externe partners. Dat vraagt om ICT-ers die anders zijn opgeleid. Medewerkers die de vertaling kunnen maken van klantwensen naar de vraagstelling richting markt. Ze moeten dus goed zijn in de relatie en stevig op het proces. Voor veel van deze technici die graag de hele dag achter een beeldscherm zitten, wel “een dingetje”.

 

Investeer tijdig!

Van de strategische laag uit een organisatie vraagt dit om het ICT-belang tijdig een voldoende robuuste rol te geven. En dus om grotere en blijvende investeringen in ICT dan zoals men dat tot nu toe gewend was. Bij het optimaliseren van de ICT-omgeving liggen echter ook kansen. Mogelijkheden om bijvoorbeeld eens goed de stofkam te halen door het applicatielandschap, de hardware of de contracten. Je zult er versteld van staan, hoeveel ICT-contracten er voorkomen in de top 25 van je grootste leveranciers. Voorkomen is echter beter dan genezen. Wees waakzaam en investeer tijdig in ICT!