EduTops opgericht…

Alger Vissers, Roy Martini en Thom Verleg hebben op 25.11.2019 EduTops BV opgericht. EduTops gaat zich met een innovatieve aanpak toespitsen op het ondersteunen van onderwijsorganisaties. Het doel is het “top” organiseren van de onderwijsbedrijfsvoering in tijden van een krimpende arbeidsmarkt. Belangrijke pijlers zijn …

Thom Verleg helpt namens Inteon ouderenorganisatie bij oplossen ICT vraagstuk

Zorgorganisatie De Blije Borgh zocht medio 2018 contact met Inteon. Ze vroegen hen te ondersteunen bij hun ICT vraagstuk(ken). De vraag had zowel betrekking op het in kaart brengen van de bestaande situatie, het ontwikkelen van een ICT-visie, maar ook het selecteren van een …