Het creëren van de beste organisatie – de masterclass

Een optimale organisatie is altijd in ontwikkeling…

 

Het startpunt van een optimale organisatie is een goede strategie. Ik wil graag helder hebben waar een organisatie voor staat: wat is de missie en hoe uit zich dit in een visie? In verbinding met medewerkers wordt die tot stand gebracht.

Wanneer de strategie staat, is het tijd om SMART gedefinieerde doelen en acties vast te stellen. Doelen en acties die de kwaliteit van de organisatie verbeteren en bijdragen aan de vastgestelde strategie. Doelen geven een focus om samen naar toe te werken.

De volgende stap is het creëren van een organisatiestructuur die past bij de strategie en de kwaliteit van een organisatie. Samen richten we de bedrijfsvoering op een zo effectief mogelijke manier in. Verbinding, samenwerking, korte lijnen en de juiste medewerkers zijn mijn inziens cruciaal om een organisatie goed te laten functioneren.

Tot slot opereert een organisatie het beste als de heersende cultuur past binnen de strategie. Op welke manier wordt er leidinggegeven binnen de organisatie? Het werken aan een passende cultuur is ongetwijfeld de belangrijkste bouwsteen voor een goede bedrijfsvoering.

 

 

Het creëren van de beste organisatie