Organisatie-ontwikkeling en interim management
 

Het creëren van de beste organisatie

Een optimale organisatie is altijd in ontwikkeling…

Graag help ik organisaties bij het aanbrengen van focus in hun bedrijfsvoering. Dat doe ik samen met de medewerkers.  Aan de hand van een (aan te scherpen) missie en visie, benoem ik met hen speerpunten voor sturing en innovatie. We brengen in kaart wat hiervoor nodig is en vooral welke cultuurelementen hierbij horen. Soms blijkt hieruit, dat de organisatie-inrichting zelf ook aanpassingen behoeft. Aan de hand van deze bouwstenen wordt het mogelijk om veranderingen door te voeren. Aanpassingen die horen bij de doelstellingen waar de organisatie voor staat. Ik heb deze aanpak al verschillende keren met succes toegepast.