Het creëren van de beste organisatie – de masterclass

Een optimale organisatie is altijd in ontwikkeling…

Het ondersteunen van organisaties om het beter te doen. Beter in de manier waarop zaken zijn ingericht; het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Dat is waar mijn ambitie ligt en waar ik goed in ben. Hierbij volg ik verschillende stappen, die continu worden herhaald. De optimale organisatie is namelijk altijd in ontwikkeling:

Het startpunt is een goede strategie. Ik wil graag helder hebben waar een organisatie voor staat: wat is de missie en hoe uit zich dit in een visie? Dit kan vervolgens worden vertaald naar een missie en visie op specifiekere niveaus, bijvoorbeeld een bepaalde tak van een organisatie en de afdelingen die daar onder hangen. Door middel van SWOT-analyses en strategiekaarten maak ik vervolgens inzichtelijk waar en hoe een organisatie kan worden verbeterd.

Het creëren van de beste organisatie…

Wanneer de strategie staat, is het tijd om met behulp van KPI’s (key performance indicators) specifieke doelen en acties vast te stellen. Doelen en acties die de kwaliteit van de organisatie verbeteren en bijdragen aan de vastgestelde strategie. Door het maken van KPI’s wordt er aan de medewerkers een richting gegeven, een focus om samen naar toe te werken.

De volgende stap is het creëren van een organisatiestructuur die past bij de strategie en de kwaliteit van een organisatie. Samen richten we de bedrijfsvoering op een zo effectief mogelijke manier in. Hierbij vind ik het belangrijk dat een organisatie flexibel is en niet is doorgeslagen in bureaucratie. In diverse organisaties moeten (te) veel stappen worden gezet om tot een bepaalde actie te komen. Verbinding, samenwerking, korte lijnen en de juiste medewerkers zijn mijn inziens cruciaal om een organisatie goed te laten functioneren. Het beste personeel past binnen de opgestelde strategie en kan zich vinden in de opgestelde doelen om de kwaliteit te verbeteren of te waarborgen.

Tot slot opereert een organisatie het beste als de heersende cultuur past binnen de strategie. Op welke manier wordt er leidinggegeven binnen de organisatie? Sluit de 9-tot-5 mentaliteit wel aan bij opgestelde KPI’s? Is er sprake van een formele of informele omgeving? Door als organisatie relevante vragen te stellen over de gewenste cultuur, kunt u zaken veranderen, bijschaven of in stand laten.

 

Thom Verleg heeft een Masterclass ontwikkeld, die verantwoordelijken voor bedrijfsvoering en processen helpt om focus aan te brengen in de thema’s waar het daadwerkelijk om gaat. Meer informatie vindt u hier.  Ik heb deze masterclass onder meer voor Ifmec mogen verzorgen. Hierbij het bijbehorende blogartikel