Organisatie-ontwikkeling en interim management
 

Over Thom Verleg

Ik ben een generalistisch manager met jarenlange ervaring in overheidsomgevingen, die over de grenzen van het eigen vakgebied heen kan kijken.

Ik kijk graag vanuit een breed perspectief naar organisaties. Van daaruit kom ik met verandervoorstellen die onderbouwd zijn met een heldere businesscase. Na afstemming met mijn opdrachtgever geef ik het veranderproces vorm op een manier die leidt tot blijvende resultaten, ook na mijn vertrek.

Ik heb aansprekende resultaten geboekt bij vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en het ontwikkelen van serviceconcepten, in combinatie met ICT en financiën. Mijn kracht ligt in het organiseren en beheersbaar maken van processen, het verbeteren van resultaten en het meenemen van de medewerkers in de veranderingen. Met een resultaatgerichte aanpak en in verbinding met de mensen om me heen, breng ik organisaties naar een hoger plan. Wat ik leuk vind is om anderen daarbij in het zonnetje te zetten omdat dit, zoals ik uit ervaring weet, de basis is voor duurzame resultaten.

Als voorzitter van een Raad van Toezicht van een stichting voor Dak – en thuislozen zet ik de laatste jaren mijn kennis en ervaring in voor het maatschappelijk belang.

Thom Verleg

Expertise & ervaring

  • Professionaliseren Service Organisaties
  • ICT Project & Programmamanagement
  • Bedrijfsvoering en Facilitymanagement
  • Financiën en control
  • Toezichthouden