Organisatie-ontwikkeling en interim management
 

Krappe arbeidsmarkt noodzaakt tot goed werkgeverschap – binden en boeien…

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt die in zekere zin nu al voelbaar is, werd al in een artikel op Managementsite.nl in 2014 door Robert van Veggel voorspeld. Hij voorspelde toen al, dat er weer licht aan de tunnel zou komen met de aantrekkende arbeidsmarkt. In mijn beleving heeft het daadwerkelijke effect wat langer op zich laten wachten, maar in 2018 kan dit niet meer worden ontkend. Naar zijn mening was er een grote mismatch tussen de hoogopgeleide medewerkers en de specialisten in de technische – en innovatieve sectoren zoals IT. In dat opzicht is er geen sprake geweest van daadwerkelijk anti-cyclus denken. Je zou denken, dat men in 2014 voortvarend aan de slag zou zijn gegaan om in dat opzicht aan de behoeften van nu (lees 2018) te kunnen voldoen. In ieder geval mag je constateren, dat de roep op deskundig IT-personeel nog net zo urgent is al een aantal jaren geleden. Of heeft dat laatste wellicht te maken met de groei van de ICT-sector?

 

Werkgeverschap

Werkgevers hebben het in dat opzicht niet gemakkelijk. Hoe zorg je er nu voor, dat sollicitanten die voor je organisatie hebben gekozen, na korte termijn niet weer naar elders vertrekken? Ja, je leest het goed! Sollicitanten kiezen voor een organisatie. Mensen solliciteren heel bewust waarbij de kans om aangenomen te worden met de huidige arbeidsmarkt toegenomen is. De sleutel zit hem in aantrekkelijk werkgeverschap. In een eerder blogartikel schreef ik hier al eens over. Vooral jonge mensen kiezen voor een organisatie omdat ze daar graag willen werken. Zaken als maatschappelijke relevantie van een organisatie is voor deze doelgroep belangrijk, maar ook het feit dat ze mee kunnen denken bij ontwikkelingen.

 

Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers

Een nieuwe dimensie die ik in dat opzicht zou willen inbrengen is het opleiden van medewerkers om hen te binden en te boeien. Dit instrument bestond natuurlijk al, maar wordt in toenemende mate belangrijker. Goed opgeleide medewerkers zorgen voor meer rendement in de organisatie. Bovendien zijn ze gemotiveerd. Zeker wanneer ze in het kader van hun ontwikkeling een stem hebben in de keuze van hun opleiding. Dus werkgevers; wapen je tegen de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Doe dat door bij te dragen aan de ontwikkeling van je medewerkers en leidt ze op! Binden en boeien…