Organisatie-ontwikkeling en interim management
 
Thom Verleg helpt namens Inteon ouderenorganisatie bij oplossen ICT vraagstuk

Thom Verleg helpt namens Inteon ouderenorganisatie bij oplossen ICT vraagstuk

Zorgorganisatie De Blije Borgh zocht medio 2018 contact met Inteon. Ze vroegen hen te ondersteunen bij hun ICT vraagstuk(ken). De vraag had zowel betrekking op het in kaart brengen van de bestaande situatie, het ontwikkelen van een ICT-visie, maar ook het selecteren van een ICT partner. Namens Inteon heeft Thom Verleg De Blije Borgh tijdens het traject begeleid. 

 

De Blije Borgh

De Blije Borgh is een zorgorganisatie in Hendrik-Ido-Ambacht, met een uitgebreid aanbod van diensten op het gebied van wonen en zorg. Er werken ongeveer 300 mensen die zich, samen met vrijwilligers. Ze zetten zich elke dag opnieuw met hart en ziel in, om cliënten de grootst mogelijke kwaliteit van leven te bieden. 

 

Het regiemodel

De analyse van de bestaande situatie vormde het vertrekpunt voor de latere visievorming en leveranciersselectie. Het borgen van de bedrijfsvoering en behoud van aansluiting bij landelijke ICT ontwikkelingen, waren belangrijke uitgangspunten. De Blije Borgh wilde gaan werken op basis van het regiemodel en wilde graag een partner die paste bij het ambitieniveau van de organisatie. Waarbij de ICT infrastructuur, het werkplekbeheer en de domotica door de ICT partner in beheer zouden worden genomen.

 

Marktconsultatie

Er werd gekozen om een marktverkenning te doen met een viertal ICT-bedrijven. Hen werd onder meer gevraagd naar hun visie op partnership. Maar ook hun zienswijze ten aanzien van infrastructuur, data, applicaties, beveiliging, kostenbeheersing en kwaliteit. Tot slot moest een beeld worden geschetst over de manier waarop men dacht de veranderingen naar de gewenste situatie vorm te geven. ICT dienstverlener Altronic kwam uiteindelijk uit de bus als de beoogde partner voor De Blije Borgh.

 

Vervolgstappen

Na een proces van ongeveer 8 maanden werden in april de handtekeningen gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. De volgende stap bestaat uit de migratie naar de Cloud, waarbij email, data en applicaties zoveel mogelijk worden “verSaasd”. Bovendien zal worden gestart met het technisch beheer van de ICT-omgeving en het borgen van de continuïteit.

Samengevat een mooi begeleidingstraject, resulterend in een actuele visie op ICT en een geschikte nieuwe partner!