Organisatie-ontwikkeling en interim management
 

Evalueer regelmatig je bedrijfsvoering…

Op 8 mei schreef Marijn Thijs er al een artikel over in de Volkskrant. De economie steeg vorig jaar met 3,2%, terwijl het besteedbare inkomen dat slechts met 1,5% deed. Ook op de website van het CNV werd melding gemaakt van het feit dat de inkomensgroei teveel achter bleef. Werkgevers houden volgens het artikel kennelijk liever de hand op de knip, dan dat ze werknemers een passende loonsverhoging geven. De vraag is of organisaties op dit moment überhaupt in staat zijn om de salarissen van hun personeel parallel te laten groeien aan het tempo van de economische ontwikkelingen. In de overheidsorganisaties waar ik de afgelopen 12 maanden heb kunnen inkijken, was dat in mijn beleving niet het geval. Budgetten zijn niet naar boven bijgesteld, de eisen aan meer kwaliteit overigens wel. Dat betekent, dat er zonder aanpassingen de bedrijfsvoering van deze organisaties, geen (extra) geld vrij komt voor noodzakelijke innovaties. Als is het maar om de ICT versnellingen waar we dagelijks mee van doen hebben, te kunnen financieren. Of om aan de ontwikkelbehoeften van medewerkers te kunnen blijven voldoen. Anders dikke kans, dat medewerkers je als werkgever als onvoldoende interessant evalueren en elders hun onderkomen zoeken. Dat wil je graag voorkomen, maar hoe doe je dat?

 

Er kan nog veel verbeterd worden

Dat is voor elke bedrijfsomgeving uiteraard verschillend, maar mijn ervaring is dat er in heel veel gevallen nog het nodige geoptimaliseerd kan worden. Heb je bijvoorbeeld je contractmanagement voor de belangrijkste leveranciers op orde? Functioneert de inkooporganisatie optimaal? Zijn je administratieve processen lean ingericht en wordt er al gebruik gemaakt van selfservicecomponenten? Heb je een geïntegreerde servicedesk-omgeving en werk je al toe naar een regieconcept? Voorbeelden van zaken die helpen bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering. En omdat elke bedrijfsomgeving verschillend is, vraagt dat om een scherpe missie en visie en smart geformuleerde sturingsindicatoren.

Missie en visie niet van vandaag
Missie en visie niet van vandaag
Veranderingen gaan niet vanzelf

Mijn ervaring is, dat veranderingen niet vanzelf gaan. Want hoe dan ook. Het gaat hier om veranderprocessen. En die vragen om een zekere vasthoudendheid en een lange adem.  Probeer daarom regelmatig je bedrijfsvoering te evalueren en bij te stellen en betrek daar je medewerkers bij. Dat geeft grip en dus ook minder onzekerheid. Een actuele missie en visie en passende prestatie indicatoren houden een organisatie op koers en bij de les. Bovendien zorgen ze voor het maken van betere keuzes, meer kwaliteit en verlaging van kosten. En dus voor budgetruimte voor innovaties, groei en ontwikkeling van medewerkers. Hulp nodig?